DIENSTVERLENING OP MAAT!
 

FINANCIËLE DIENSTVERLENING

Als Erkend Financieel Adviseur maak ik jouw financiële positie in de huidige situatie versus de situatie bij bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, pensionering, overlijden, etc. inzichtelijk. Er volgt vervolgens een advies op maat zodat je in staat bent een bewuste keuze te maken.

Als blijkt dat je behoefte hebt aan een verzekerings- of vermogensopbouwoplossing en het financiële risico ook wenst af te dekken, dan begeleid ik je graag in het tot stand laten komen van deze voorziening bij de door jou gewenste partij. Het is vanzelfsprekend ook mogelijk het adviestraject over te slaan en direct tot bemiddeling over te gaan (execution only).

Bij ieder financieel advies wordt direct jouw fiscale positie tegen het licht gehouden en bekeken of er wellicht op fiscaal en/of financieel gebied een voordeel te behalen valt.

FISCALE DIENSTVERLENING

Als Fiscaal Jurist / Register Belastingadviseur geef ik jou advies over fiscale vraagstukken, verzorg ik jouw administratie, vervaardig ik jouw jaarrekening en dien ik de gewenste aangiften tijdig en correct voor jou in.

Bij het vervaardigen van aangiften voorzie ik je direct van doorlopend advies over fiscale en financiële zaken (zoals het optimaliseren van de belastingdruk, de hypotheeksituatie en situatie bij pensionering, arbeidsongeschiktheid, overlijden, etc.). Er kunnen zo doorlopend bewuste keuzes worden gemaakt over financiële beslissingen.

In tegenstelling tot veel belastingadviseurs is mijn blik bij advisering niet alleen gericht op het afgelopen boekjaar, maar vooral op de toekomstige jaren. In mijn ogen kan je zonder financiële planning geen goed fiscaal of financieel advies geven.