FINANCIËLE DIENSTVERLENING

Als Erkend Financieel Adviseur maak ik jouw huidige financiële positie en de situatie bij bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, pensionering, overlijden, etc. inzichtelijk. Er volgt vervolgens desgewenst een advies op maat zodat je in staat bent een bewuste keuze te maken om wel of juist geen voorziening op te starten.

Als blijkt dat je behoefte hebt aan een verzekerings- of vermogensopbouw oplossing en het financiële risico ook wenst af te dekken, dan begeleid ik je graag in het tot stand laten komen van deze voorziening bij de door jou gewenste partij. Het is vanzelfsprekend ook mogelijk het adviestraject over te slaan en direct tot bemiddeling over te gaan (execution only).

Bij ieder financieel advies wordt direct jouw fiscale positie tegen het licht gehouden en bekeken of er wellicht op fiscaal en/of financieel gebied een voordeel te behalen valt.

FISCALE DIENSTVERLENING

Als Fiscaal Jurist / Register Belastingadviseur geef ik jou advies over fiscale vraagstukken, neem ik jouw administratie uit handen, vervaardig ik jouw jaarrekening en dien ik de gewenste aangiften tijdig en correct in. We zullen samenwerken op een wijze welke jij prettig vindt. Kleine ondernemers kunnen de administratie prima met een excelsheet bijhouden. Wil je meer gemak dan werkt een aan jouw bankrekening gekoppeld online boekhoudsysteem heel prettig. Jij scant hierbij jouw bonnen en facturen in, ik doe de rest.

Bij het vervaardigen van aangiften voorzie ik je gevraagd en ongevraagd van advies over fiscale en financiële zaken. Er kunnen zo doorlopend bewuste keuzes worden gemaakt over financiële beslissingen.

In tegenstelling tot veel belastingadviseurs is mijn blik bij advisering niet alleen gericht op het afgelopen boekjaar, maar vooral op de toekomstige jaren. In mijn ogen kan je zonder financiële planning geen goed fiscaal of financieel advies geven.