DIENSTVERLENING OP MAAT!
 

TARIEVEN

Ik ben een adviseur, geen verkoper. Transparantie vind ik dan ook van groot belang. Om mijn onafhankelijkheid te waarborgen is er geen sprake van niet zichtbare geldstromen tussen externe partijen en KBfinanciën, tenzij dit expliciet is afgesproken. Ik verricht mijn werkzaamheden tegen een tarief van € 100,- exclusief BTW per uur. Uit ervaring weet ik voor de meeste werkzaamheden waar mijn tijdsinvestering ongeveer op uitkomt. Voor gestandaardiseerde trajecten reken ik daarom een vast tarief. Voor de overige werkzaamheden kan ik meestal op voorhand een goede inschatting maken, zodat je achteraf niet voor verassingen komt te staan.

 

FINANCIËLE DIENSTVERLENING

Arbeidsongeschiktheidsvoorziening

 • Advies en bemiddeling € 800,-
 • Alleen bemiddeling (geen advies) € 400,-
 • Beheersvergoeding € 100,- per jaar (excl. BTW)*

Oudedagsvoorziening

 • Advies en bemiddeling € 800,- 
 • Alleen bemiddeling (geen advies) € 400,- 
 • Geen beheersvergoeding

Overlijdensrisicoverzekering

 • Advies en bemiddeling € 600,- 
 • Alleen bemiddeling (geen advies) € 200,-
 • Geen beheersvergoeding

Financiële planning

 • Wat blijft er netto onder de streep over in de huidige situatie versus de situatie bij zelfstandig ondernemerschap, pensionering, overlijden, aankoop nieuwe woning, arbeidsongeschiktheid, etc.
 • Afhankelijk van wensen. In de meeste gevallen volstaat € 400,- excl. BTW per begroting. 

Prognose jaarcijfers tbv nieuwe hypothecaire lening

 • € 200,- excl. BTW per prognose

 

FISCALE DIENSTVERLENING

Aangifte inkomstenbelasting

 • € 200,- excl. BTW per aangifte (tenzij er sprake is van specifieke fiscale situaties, er zal dan op voorhand een ander tarief worden afgesproken).

Opstellen jaarrekening en aangifte inkomstenbelasting ZZP-er 

 • Afhankelijk van de grootte van de onderneming. In de meeste gevallen volstaat € 800,- excl. BTW.

 Aangiften omzetbelasting

 • € 50,- excl. BTW per aangifte (tenzij er sprake is van specifieke fiscale situaties, er zal dan op voorhand een ander tarief worden afgesproken).

 Aangifte loonbelasting

 • € 100,- excl. BTW eenmalige opstartkosten
 • € 15,- excl. BTW per opstellen salarisstrook; en 
 • € 15,- excl. BTW per aangifte.

 Aangifte vennootschapsbelasting

 • Voor het opstellen van jaarrekeningen, deponering van de jaarstukken bij de KvK, het verzorgen van de aangifte vennootschapsbelasting, het vervaardigen van de notulen en opstellen van de benodigde overeenkomsten verzoek ik je contact met mij op te nemen voor een prijsopgaaf.

* Indien je een arbeidsongeschiktheidsverzekering via KBfinanciën afsluit, dan wordt deze door mij geadministreerd. Ik ben hierdoor permanent op de hoogte van de kenmerken van de verzekering en zal periodiek toetsen of de verzekering nog aansluit op jouw actuele situatie. Onder de beheersvergoeding vallen de volgende werkzaamheden.

 • Na afloop van de contracttermijn een (geheel vrijblijvend) adviesgesprek waarin de actuele situatie wordt  besproken (met een maximum van eens in de drie jaar).
 • Tot in redelijkheid begeleiding bij het indienen van claims en overleg met de verzekeraar (de meeste schade-afhandelingen verlopen zonder complicaties rechtstreeks met de verzekeraar). Uit ervaring weet ik dat schade-afhandelingen ook een tijdrovend proces kunnen zijn in het geval dat er een meningsverschil is over de juiste interpretatie van de voorwaarden. Indien je wenst dat ik je bijsta in het afhandelen van een claim én duidelijk is dat er sprake is van een tijdrovend proces zal op voorhand een afspraak worden gemaakt over een eventuele additionele vergoeding ten behoeve van de te leveren tijdsinvestering).
 • Controle op juistheid van iedere door de verzekeraar afgegeven polis.
 • Het op de hoogte houden van wettelijke en product technische wijzigingen die van belang kunnen zijn.
 • Administratief verwerken van eenvoudige mutaties zoals adreswijzigingen, doorvoeren optierecht, etc.
 • Nieuwe advisering op verzoek, het aanpassen van de verzekering op verzoek en verstrekken van nieuwe offertes op verzoek kan niet worden bekostigd uit de doorlopende vergoeding. Voor dergelijke werkzaamheden zal op voorhand een additionele vergoeding worden afgesproken.