FINANCIËLE DIENSTVERLENING

Als Erkend Financieel Adviseur maak ik jouw financiële positie in de huidige situatie versus de situatie bij bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, ouderdom, overlijden, etc. inzichtelijk en voorzie je vervolgens van een advies op maat. In het advies zal naast jouw financiële positie (verleden, heden en toekomst), ook jouw doelstellingen, kennis en ervaring en risicobereidheid worden betrokken. 

Als blijkt dat je behoefte hebt aan een verzekerings- of vermogensopbouwoplossing en het financiële risico ook wenst te verzekeren, dan begeleid ik je graag in het tot stand laten komen van deze voorziening bij de juiste partij (bemiddeling). Het is vanzelfsprekend ook mogelijk het adviestraject over te slaan en direct tot bemiddeling over te gaan (execution only).

Bij ieder financieel advies wordt - als service - direct bekeken of fiscaal alles goed op de rit staat en of er wellicht op fiscaal en/of financieel gebied een voordeel te behalen valt.

FISCALE DIENSTVERLENING

Als Register Belastingadviseur verzorg ik jouw administratie, vervaardig ik jouw jaarrekening en dien ik de gewenste aangiften tijdig en correct voor jou in.

Bij het vervaardigen van aangiften voorzie ik je direct van doorlopend advies over fiscale en financiële zaken (zoals het optimaliseren van de belastingdruk, de hypotheeksituatie en situatie bij pensionering, arbeidsongeschiktheid, overlijden, etc.). Er kunnen zo doorlopend bewuste keuzes worden gemaakt over financiële beslissingen.

In tegenstelling tot veel belastingadviseurs is mijn blik bij advisering niet alleen gericht op het afgelopen boekjaar, maar vooral op de toekomstige jaren. In mijn ogen kan je zonder financiële planning geen goed fiscaal of financieel advies geven.


 

KBfinanciën
financiële en fiscale dienstverlening